ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Společnost JAMnet s.r.o. (provozovatel portálu KDNO.cz) ve snaze o co nejefektivnější poskytování svých služeb zpracovává Vaše osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mail
 • telefon

Tyto údaje jsou zpracovány za účelem rozesílání informací o denních menu, soutěžích, zajímavostech, či akčních nabídkách.

Dále společnost JAMnet s.r.o. zpracovává neveřejné osobní údaje provozovatele restauračního zařízení:

 • e-mail provozovatele (provozního, ...)
 • telefon provozovatele (provozního, ...)
 • fakturační údaje
  - název společnosti / jméno OSVČ
  - IČ
  - DIČ
  - sídlo společnosti / bydliště OSVČ (ulice, č.p., PSČ, město)

Tyto údaje jsou zpracovány za účelem uzavření smluvního vztahu, pravidelného vystavování účetních dokladů, kontaktování provozovatele, rozesílání informací o novinkách, zajímavostech, či soutěžích nebo rozesílání měsíčních statistik.

Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje JAMnet s.r.o. zpracovává v elektronické formě. Osobní údaje mohou pro JAMnet s.r.o. takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými JAMnet s.r.o. uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů Vám poskytneme na vyžádání.

Údaje mohou být také zpřístupněny dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s marketingovou činností portálu KDNO.cz (např. spotřebitelské soutěže).

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.).

Jaké jsou Vaše možnosti?

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo se na JAMnet s.r.o. kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jaké Vaše osobní údaje a jakým způsobem JAMnet s.r.o. zpracovává.

Máte právo na opravu nebo výmaz nebo žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Dále máte právo na přenositelnost údajů, jakož i právo podat podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit na e-mailu portal@kdno.cz.


2010 ....... 2016 ....... 2021 © kam-dnes-na-obed.cz
webdesign | websystem | KAO.cz